Logo Greding (Printversion)

FFW Landerzhofen/Attenhofen

Vorsitzender

Rudolf Beringer
Landerzhofen
Thomasstr. 17
91171 Greding
Tel.: 08463 601530

Kommandant

Roman Brandt
Landerzhofen
Espanweg 11
91171 Greding
Tel.: 00000 0000

Objekt-Adresse

Feuerwehrhaus Landerzhofen
Landerzhofen
Thomasstraße 5a
91171 Greding
Tel.: 08463 601530

Info-Adresse

FFW Landerzhofen/Attenhofen
Landerzhofen
Thomasstr. 17
91171 Greding
Tel.: 08463 601530
Loading...